Tìm kiếm trang này

Video: Kiếm 10 - 15$ cho mỗi lần kiểm thử, đánh giá website

#Như đã giới thiệu từ Bài trước #Với nhà dịch vụ www.usertesting.com

Kiếm 10- 15$ cho mỗi lần kiểm thử,đánh giá website

# Giai đoạn sau cùng trong phát triển phần mềm đó là kiểm thử phát hiện lỗi, tính năng và tính đẹp mắt. # Một số công ty chuyên kiểm thử phầ...