[Facebook] Chợ like đã được can thiệp.

# Nút like ngày càng quan trọng đối với người dùng mạng xã hội facebook.
# Các trang facebook được doanh nghiệp và cá nhân sử dụng như công cụ để tiếp cận người dùng.
# Tại Việt nam một số trang được thành lập chuyên trao đổi và mua bán like được hình thành.
# Hôm 2.3.2015 facebook chính thức thông báo thanh lọc những like ảo, dự kiến mỗi trang giảm khoảng 3.3% like trước đó.

# Like tô vẽ cho doanh nghiệp hoặc cá nhân. like ảo giống như một khán giả vào rạp phim mà không hề xem phim, nó cũng vô hại

Related Posts

No comments: