Tìm kiếm trang này

[Facebook] Chợ like đã được can thiệp.

# Nút like ngày càng quan trọng đối với người dùng mạng xã hội facebook.
# Các trang facebook được doanh nghiệp và cá nhân sử dụng như công cụ để tiếp cận người dùng.
# Tại Việt nam một số trang được thành lập chuyên trao đổi và mua bán like được hình thành.
# Hôm 2.3.2015 facebook chính thức thông báo thanh lọc những like ảo, dự kiến mỗi trang giảm khoảng 3.3% like trước đó.

# Like tô vẽ cho doanh nghiệp hoặc cá nhân. like ảo giống như một khán giả vào rạp phim mà không hề xem phim, nó cũng vô hại