Tìm kiếm trang này

[GOOGLE] sử dụng khí cầu để phủ sóng wifi trên trái đất - BALLOON-POWERED INTERNET FOR EVERYONE

# Là dự án phi lợi nhuận của Google
# BALLOON hoạt động như thế nào


# Gồm những qủa khí cầu di chuyển trong tầng bình lưu cách trái đất chừng 20km, di chuyển theo hướng gió và sử dụng thuật toán để đảm bảo rằng tạo nên hệ thông liên lạc tốc độ cao.
# Cách nó kết nối thiết bị


# Các khí cầu là các điểm truy cập cho những thiết bị gần nó nhất, đồng thời các khí cầu kết nối với nhau tạo thành hệ thống truyền dẫn và kết nối vào hệ thông internet thế giới
# Tìm hiểu thêm http://www.google.com/loon