Tìm kiếm trang này

Taxi Uber đơn giản là phần mềm máy tính


  • Thời gian qua trên mạng tràn lan thông tin Taxi Uber vi phạm, tẩy chay này nọ.
  • Nhưng thực chất là gì. Uber là dịch vụ hỗ trợ, thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công ty, cá nhân kinh doanh vận tải.
  • Cách thu tiền của Uber từ % của dịch vụ, đây là hình thức cho thuê dịch vụ IT mà thôi.
  • Không nói về tính năng và lợi ích thì Uber được xem tương tự  như các công cụ hỗ trợ khác: bộ đàm trên xe, google maps, bộ đếm kilomet,.... 

(Có khi người ta chẵng hiểu nỗi một vấn đề)