Tìm kiếm trang này

Taxi Uber đơn giản là phần mềm máy tính

Thời gian qua trên mạng tràn lan thông tin Taxi Uber vi phạm, tẩy chay này nọ. Nhưng thực chất là gì. Uber là dịch vụ hỗ trợ, thuộc lĩnh vực...