Tìm kiếm trang này

Sau cloud computing - CC sẽ là sky computing - SC


  • Điện toán đám mây cloud computing là dịch vụ mới nổi nhưng tỏ ra chiếm lĩnh xu hướng công nghệ hiện nay.
  • Các dịch vụ được cung cấp qua internet như: Hạ tầng (Iaas), nền tảng (PaaS), phần mềm (SaaS) được cung cấp như dịch vụ.
  • Một số nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đình đám như IBM, Google, Micrsoft, Amazon,..

"Điện toán đám mây sẽ được cung cấp như dịch vụ (CaaS) "(Ảnh từ http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing)