Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Bài toán 96% học sinh ở Mỹ làm sai, bạn thử sức

# Bài toán:
Một sợi dây được quấn đối xứng đúng 4 vòng quanh một ống trụ tròn đều. Ống trụ có chu vi 4 cm và độ dài là 12 cm.

Hỏi: Sợi dây dài bao nhiêu cm? Giải thích cụ thể cách làm của bạn.
# Hướng dẫn: Sử dụng định lý Pi-ta-go
# Đáp số: 20 cm