Tìm kiếm trang này

Nốt lập trình - Node Programming


  • Mỗi lập trình viên sở hữu mỗi nút lập trình trên nền tảng điện toán đám mây.
  • Nút chứa các Edictor có thể thực thi hầu hết các ngôn ngữ như Java, C#, Python, PHP,... 
  • Sản phẩm đầu ra: một ứng dụng máy tính, điện thoại thông minh, trình điều khiển thiết bị,...
  • Có hai loại nút lập trình NCs

  1. NCPs: Cung cấp nền tảng và công cụ cho lập trình viên
  2. NCUs: Cung cấp các kết nối, cấu hình, lựa chọn chương trình,...

Chương trình được phát triển đưa lên chợ mã nguồn và mọi người sẽ trả phí cho bạn. "Dùng chừng nào trả tiền chừng đó" sẽ dần chiếm lĩnh.
(Chưa phải là tất cả nhưng Cloud9 đã làm được một số việc)