Tìm kiếm trang này

Âm lịch

Translate

Nhân bản ứng dụng và phân bố qua mạng Internet

ID: Nhân bản ứng dụng và dữ liệu của ứng dụng trên máy chủ (Máy dịch vụ) và phân phối ứng dụng đó qua internet. (Kiểu như VPS - máy chủ ảo vậy)

Tổ chức mãng ứng dụng tương tự như mãng dữ liệu trong cấu trúc dữ liệu

AP[0]
AP[1]
AP[2]
AP[3]
AP[4]
AP[5]....

Lợi ích vô cùng: Dễ dàng đưa ứng dụng hiện có, chạy trên máy để bàn phân phối qua inet ; Không cần cài đặt; Dùng chừng nào trả tiền chừng đó; không cần chuyển ứng dụng trên máy tính qua môi trường website...