Tìm kiếm trang này

Máy tính tương lai

VPS Virtual Private Server phát triển. Máy tính tương lai cũng hoạt động khác đi

ID:

- Chỉ có duy nhất màn hình, phím và chuột, loa,...
- Một nền tảng Java được tích hợp ở màn hình (tạm gọi JS-Java Screen) để có thể:
+ Một chương trình như RD Remote Desktop; Hoặc Azure Remote App,.. hoạt động
+ Gửi tính hiệu đến phím, chuột, loa,  mic,...  tới máy ảo VPS.

Nói chung

+ CPU được đặt ở nhà cung cấp dịch vụ IT;
+ Dùng chừng nào trả tiền chừng đó;
+ Chi phí đầu tư, màn hình JS, chuột, phím thật không đáng nhiêu.
+ Máy tính sau này có thể chạy duy nhất một trình duyệt web theo cách Remote Application mà Windows Server đang cung cấp.