Tìm kiếm trang này

Màn hình máy tính tương lai sẽ nhỏ hơn điện thoại di động

  • Có vẽ như vô lý, trong khi kích thước màn hình của điện thoại thông minh ngày càng lớn dần, chỉ kém máy tính bảng một tí. Thì kích thước màn hình của máy tính tương lai lại nhỏ dần.  Công nghệ chế tạo màn hình sẽ thay đổi, bạn có thể thấy rõ hình ảnh trong vài inch. "Bạn hoàn toàn thấy rõ tất cả thông qua một cái kính hiển vi" đó là một ý tưởng. 
  • Vấn đề là công cụ hỗ trợ. Một cái kính được mang vào để sử dụng máy tính.

(Google Glass chỉ là một ý tưởng táo bạo của Google Inc)