Tìm kiếm trang này

Màn hình máy tính tương lai sẽ nhỏ hơn điện thoại di động

Có vẽ như vô lý, trong khi kích thước màn hình của điện thoại thông minh ngày càng lớn dần, chỉ kém máy tính bảng một tí. Thì kích thước màn...