Tìm kiếm trang này

Đã đến lúc không thể chặn, kiểm duyệt các trang web


  • Phần mềm được cung cấp như dịch vụ (SaaS: Software as a service) thông qua internet. 
  • Một máy chủ dịch vụ có thể đặt mọi nơi trên thế giới, Giao diện của ứng dụng được hiển thị tại máy người dùng. Ứng dụng này sử dụng CPU, RAM,.. tại máy dịch vụ để xử lý tính toán.
  • Sau đây hướng dẫn sử dụng dịch vụ có tên là Azure RemoteApp được cung cấp bởi Microsoft Corp
1. Tải ứng dụng về tại trang (Tải về), tải về và cài đặt bằng cách nhấn vào install client gốc trên phải


 2. Sau khi cài đặt xong đăng nhập bằng tải khoản hotmail của bạn để sử dụng trình duyệt từ xa

Nhấn vào IE Technical Preview để sử dụng trình duyệt từ máy nước ngoài. Bạn không phải lo lắng về vấn đề tường lửa -Firewall và Ủy quyền- proxy nữa.