Tìm kiếm trang này

Cách thiết kế website và triển khai thay đổi

Dự báo:
- Cách làm website kiểu như wordpress; blogger; wix;... ngày sẽ chiếm lĩnh.
- Làm web sử dụng các công cụ như Studio; Dreamwave, Namo Web Editor sẽ bị lu mờ.

Chuẩn bị:
Các công ty công nghệ tập trung vào làm web dựa trên nền tảng điện toán đám mây, kết hợp với bán tên miền và xu hướng lưu trữ mã nguồn và triển khai web trên hosting miễn phí.