Tìm kiếm trang này

Tìm kiếm lệnh trong chương trình

- Ta có thể tìm kiếm một chương trình, tập tin trong Hệ điều hành Windows (Search program and file).
- Một phần mềm luôn thay đổi cả giao diện và tính năng, điều đó làm người dùng khó làm quen với giao diện mới, khó biết được lệnh nằm ở đâu (Như MS Word phiên bản 2003 và 2013 chẵng hạn)
ID: Chương trình trong tương lai cho phép liệt kê nút lệnh nhờ vào từ khóa người dùng nhập vào hộp tìm kiếm.