Tìm kiếm trang này

Tất cả là mạng xã hội

Một trang web trong tương lai sẽ là trang thành viên của một cộng đồng nào đó: mạng xã hội, mạng mua bán, nhà đất, khoa học,... và các thành viên tương tác thông tin, liên lạc với nhau dễ dàng, đồng thời kiểm soát các hoạt động của người dùng từ những hành động đơn giản nhất trên trang.