Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Các nhà khoa học hồi sinh virus 48.500 năm tuổi

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã làm sống lại thứ mà họ tin là loại virus cổ xưa nhất từng được hồi sinh. Các loại virus hàng chục nghìn...