Toán học ở Mỹ và Singapore khác Việt Nam chỗ nào

(fb Bá Phong) Tôi là 1 người học chuyên Toán từ bé, tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi Toán, tốt nghiệp đại học sư phạm Toán loại giỏi, thạ...

Toán học đã chứng minh thành công 1 bằng 2.

Hãy tìm ra bước sai trong bài toán sau: Nếu a = b Ta có:   (1) ab = a 2   (2) ab ー b 2   =   a 2  ー b 2   (3) b(a ー b) = (a+b)(a ー b)  ...

Hôm nay ngày 3.14.16(mm.dd.yy) là ngày tròn Pi

# Ngày 3.14(mm.dd) hàng năm được xem là ngày số Pi xác định tỷ lệ chu vi hình tròn và đường kính của nó  3.14159265359 hoặc 3.14. #  Archime...