Sao Kim từng là nơi có đủ điều kiện để người ngoài hành tinh sinh sống

Cơ quan vũ trụ NASA đã thông báo họ sẽ gửi hai robot đến sao Kim vào cuối thập kỷ này. Quản trị viên NASA, Bill Nelson, cho biết các tàu thă...