Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Phát hiện sự sống trên sao Kim

Vào năm 1978, tàu thăm dò Pioneer Venus 1 của NASA đã phát hiện ra một chất hóa học gọi là phosphine trong bầu khí quyển của sao Kim. Phosphine là một chất khí hiếm trên Trái đất và chỉ được tạo ra bởi các sinh vật sống hoặc các quá trình công nghiệp. Do đó, việc phát hiện ra phosphine trên sao Kim đã khiến nhiều nhà khoa học đặt giả thuyết rằng có thể có sự sống trên hành tinh này.

Tuy nhiên, cũng có nhiều lý do khác có thể giải thích sự hiện diện của phosphine trên sao Kim. Ví dụ, phosphine có thể được tạo ra bởi các phản ứng hóa học phi sinh học trong bầu khí quyển của sao Kim. Do đó, cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định xem phosphine trên sao Kim thực sự có nguồn gốc từ sinh vật sống hay không.

Gần đây, vào năm 2020, một nhóm các nhà khoa học đã phân tích lại dữ liệu từ Pioneer Venus 1 và phát hiện ra thêm bằng chứng cho thấy sự hiện diện của phosphine trong bầu khí quyển của sao Kim. Nhóm nghiên cứu này cũng đề xuất một số giải thích phi sinh học cho sự hiện diện của phosphine, nhưng họ cho rằng khả năng có sự sống trên sao Kim vẫn chưa thể loại trừ.

Hiện nay, NASA đang lên kế hoạch thực hiện một số sứ mệnh mới để khám phá sao Kim và tìm kiếm thêm bằng chứng về sự sống trên hành tinh này. Các sứ mệnh này dự kiến sẽ được phóng vào đầu những năm 2030