Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

K2-18b: Hành tinh có thể có sự sống cách Trái đất 111 năm ánh sáng

Kính viễn vọng James Webb vừa phát hiện ra 2 khí quan trọng là CO2 và CH4 trong bầu khí quyển của K2-18b, một hành tinh cách Trái đất 111 năm ánh sáng. Đây là lần đầu tiên một hành tinh trong “Vùng Goldilocks” của một ngôi sao được phát hiện có bầu khí quyển có thể hỗ trợ sự sống.

K2-18b có kích thước gấp 2,7 lần Trái đất, quay quanh một ngôi sao lùn đỏ trong chòm sao Leo. Hành tinh này quay quanh sao mẹ mỗi 22 ngày và có nhiệt độ trung bình là âm 2 độ C.

Ngoài CO2 và CH4, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra dấu hiệu của dimethyl sulfide (CH₃)₂S trong bầu khí quyển của K2-18b. Đây là một hợp chất hóa học chỉ được tìm thấy trên Trái đất và được cho là sản phẩm của sự sống.

Phát hiện này cho thấy K2-18b có thể là một ứng cử viên sáng giá cho sự sống ngoài Trái đất. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu để xác định liệu hành tinh này có thực sự có sự sống hay không.