Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Những thứ đơn giản nhất cần lưu ý

Đơn giản là hoàn hảo Nhiều khi bạn cứ loay hoay với những thứ khó khăn vì bạn nghĩ rằng những thứ này sẽ tạo ra cho bạn nhiều giá trị nhờ nó...

Mọi thứ thông minh ,thứ gì cũng chạy bằng hệ điều hành

Mọi thứ thông minh đó là xu hướng công nghệ mới Mọi thiết bị gia dụng trong gia đình tủ lệnh, tivi,..., phụ kiện như khóa cửa, then cài,... ...