Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Những thứ đơn giản nhất cần lưu ý


  • Đơn giản là hoàn hảo
  • Nhiều khi bạn cứ loay hoay với những thứ khó khăn vì bạn nghĩ rằng những thứ này sẽ tạo ra cho bạn nhiều giá trị nhờ nó vô đối.
  • Nhưng sự thật hoàn toàn không phải tất cả là như vậy, năm 2013, tác giả của game FlappyBird đã thành công nhờ vào trò chơi đơn giản.
  • Ước tính thu nhập của Nguyễn Hà Đông là 1 tỷ/ngày với 2-3 triệu lượt tải.

Có một việc đơn giản trong lập trình như sau:

"Gõ một từ khóa lên giao diện phần mềm và tất cả nút lệnh có nhãn, chức năng tương ứng với từ khóa đó được liệt kê"