Tìm kiếm trang này

Quốc gia đầu tiên trên thế giới được thực tế ảo trên Metaverse

Tuvalu - đảo quốc nằm trên Thái Bình Dương xây dựng một phiên bản của chính quốc gia này trong metaverse nhằm bảo tồn lịch sử và văn hóa của...

Metaverse Marketing là gì? Metaverse được đề cập trong tiểu thuyết công nghệ “Snow Crash” năm 1992

Một số thương hiệu lớn đã bắt đầu tham gia vào xu hướng được xem là tương lai: Metaverse bằng việc dần kết nối các nền tảng số của họ vào Me...