-->

Vì sao người thực sự thông minh không bao giờ thích xã giao?

Nhiều khi, điều thực sự khiến chúng ta mệt mỏi không phải là công việc, mà là “những cuộc xã giao vô bổ”. Thế nào là “những cuộc xã giao ...

Vài câu cho kẻ thông minh sâu sắc thời nay.

"Thời nay, kẻ thông minh sâu sắc sở dĩ gặp nạn, là do hay chê cái sai của người" "Kẻ giỏi hùng biện, th...