Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Cho trẻ quản lý tiền bạc và chi tiêu sớm, kinh nghiệm dạy con người Israel

Quản lý tiền bạc và chi tiêu là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống. Dạy trẻ quản lý tiền bạc và chi tiêu sớm sẽ giúp trẻ hình thành nhữn...

Vì sao người thực sự thông minh không bao giờ thích xã giao?

Nhiều khi, điều thực sự khiến chúng ta mệt mỏi không phải là công việc, mà là “những cuộc xã giao vô bổ”. Thế nào là “những cuộc xã giao vô ...

Vài câu cho kẻ thông minh sâu sắc thời nay.

"Thời nay, kẻ thông minh sâu sắc sở dĩ gặp nạn, là do hay chê cái sai của người" "Kẻ giỏi hùng biện, th...