(IBM Vietnam) IBM đã nộp hồ sơ bằng sáng chế cho hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Blockchain!

Bạn có biết? IBM đã nộp hồ sơ bằng sáng chế cho hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Blockchain! Do độ nhạy cảm của dữ liệu, IBM muốn bảo vệ trên ...

[^ Xu hướng ] 10 exabyte dữ liệu mỗi ngày và xu hướng Big Data

# Mỗi ngày lượng dữ liệu được sinh ra là khoảng 10  exabyte  (~ 10 tỷ GB, năm 2014)  , chủ yếu từ nguồn mạng xã hội phim ảnh,... # 1 exabyte...

Liên hệ

Name

Email *

Message *