Thời tiết (22/7/2021): La-Nina ĐANG QUAY LẠI

La-Nina ĐANG QUAY LẠI, từ   FB HuyNguyen Nền nhiệt bề mặt biển khu vực Tây Thái Bình Dương bắt đầu chuyển sang giai đoạn nóng trong khi ở Đô...