|Nhận dạng| Tham gia mạng lưới "Đào khuôn mặt" dựa trên công nghệ Blockchain

Hệ thống giám sát, an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt đến lúc này có lẽ tốt hơn bất kỳ hình thức nào khác và đang rất nóng bởi ...

|Face, Identification, Recognition| Thị trường điện toán nhận dạng, nhận biết khuôn mặt đang sôi nổi.

൩. Nhận dạng và nhận biết khuôn mặt trở nên quan trọng, trong năm nay nhiều hãng khổng lồ về công nghệ đã tham gia vào lĩnh vực này.   ൩. Nh...