Tìm kiếm trang này

|Nhận dạng| Tham gia mạng lưới "Đào khuôn mặt" dựa trên công nghệ Blockchain

Hệ thống giám sát, an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt đến lúc này có lẽ tốt hơn bất kỳ hình thức nào khác và đang rất nóng bởi ...

|Sản phẩm| Triển khai camera nhận dạng khuôn mặt trong an ninh và phân loại khách trong cửa hàng.

Ai đã từng đến ngôi nhà của bạn, đến bao nhiêu lần, họ là người thân, đối tác, khách vãng lai, trong đó cũng có kẻ làm phiền đang muốn lấy ...

|QC| Triển khai camera nhận dạng khuôn mặt trong an ninh và phân loại khách trong cửa hàng.

🔄 Ai đã từng đến ngôi nhà của bạn, đến bao nhiêu lần, họ là người thân, đối tác, khách vãng lai, trong đó cũng có kẻ làm phiền đang muốn lấ...