Article: Máy ảnh mới có thể chụp ảnh với khoảng cách 45km

Được phát triển tại Trung Quốc, hệ thống có tên lindar-based có thể xuyên qua lớp khói bụi thành phố để giải quyết hình ảnh về con người ở k...

[Công nghệ] Bộ nạp điện được tái tạo năng lượng từ sóng Wifi

# Đến nay công nghệ này vẫn chưa xuất hiện tại thị trường VN cho dù nó được giới thiệu từ hội  chợ công nghệ CES2010. # Thiết bị này hoạt độ...