Tên lửa Alpha của Firefly nổ tung ít phút sau lần phóng đầu tiên

Tên lửa Alpha do hãng vũ trụ Firefly sản xuất bị nổ tung thành cầu lửa khổng lồ chỉ ít phút sau lần phóng đầu tiên trên bờ biển California. ...