Harriet Tubman là ai mà chính quyền Biden muốn đưa vào tờ tiền 20$

Harriet Tubman  (khoảng 1820 hoặc 1821 - 10 tháng 3 năm 1913) là một  Người Mỹ gốc Phi , nhà hoạt động nhân đạo hoạt động chống lại chế độ n...