Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

5 cuốn sách về đầu tư mà bạn nên đọc

Đây là 5 cuốn sách về đầu tư được đánh giá cao và được khuyến khích để đọc:

"The Intelligent Investor" của Benjamin Graham: Đây là cuốn sách kinh điển về đầu tư, đã được xuất bản lần đầu vào năm 1949. Cuốn sách này giải thích chi tiết về phương pháp đầu tư giá trị và cách tiếp cận đầu tư an toàn, hiệu quả trong thị trường chứng khoán.

"One Up On Wall Street" của Peter Lynch: Cuốn sách này được viết bởi một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử Wall Street. Peter Lynch giải thích cách tiếp cận đầu tư của ông, bao gồm cách đưa ra quyết định đầu tư và cách phân tích các doanh nghiệp.

"The Little Book of Common Sense Investing" của John C. Bogle: John Bogle là người sáng lập ra Vanguard, một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Cuốn sách này giải thích về cách đầu tư theo phương pháp chỉ số và cách đầu tư thông minh và tiết kiệm chi phí.

"The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America" của Warren Buffett: Cuốn sách này tổng hợp các bài viết của Warren Buffett về các chủ đề liên quan đến đầu tư và kinh doanh. Cuốn sách này cung cấp cho người đọc một cái nhìn sâu sắc về cách Warren Buffett tiếp cận đầu tư và quản lý doanh nghiệp.

"The Psychology of Money" của Morgan Housel: Cuốn sách này tập trung vào các khía cạnh tâm lý học của đầu tư và quản lý tài chính. Morgan Housel giải thích về cách chúng ta quyết định về tiền bạc và cách sử dụng các nguyên tắc đơn giản để đạt được thành công trong đầu tư và quản lý tài chính.  #chatGPT