Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Question: Máy tính điện tử được phát minh vào năm nào?

Máy tính điện tử được phát minh ra vào những năm 1930, khi nhà khoa học Anh Alan Turing và nhà khoa học Mỹ John von Neumann cùng nhau phát triển máy tính đầu tiên. Máy tính điện tử được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học đến công nghiệp, và đã trở thành một phần không thể tách rời của