Không cần nhiều hơn một trang để giới thiệu bản thân 𝐁𝐚̉𝐧 𝐂𝐕 𝐜𝐮̉𝐚 𝐄𝐥𝐨𝐧 𝐌𝐮𝐬𝐤

𝐁𝐚̉𝐧 𝐂𝐕 𝐜𝐮̉𝐚 𝐄𝐥𝐨𝐧 𝐌𝐮𝐬𝐤: 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̛𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡

Dù là chủ của 2 công ty SpaceX và Tesla, nhưng nếu phải đi tìm việc, Elon Musk có thể kể về tất cả thành tựu rực rỡ của mình trong hai thập kỷ chỉ trong một trang CV.

Điều này được tạo ra bởi một trang web tạo CV ở Đan Mạch. Bằng cách sử dụng thiết kế thông minh và ngôn ngữ súc tích, nó liệt kê đầy đủ các bằng cấp và thành tích của Musk - và vẫn còn dư chỗ cho các sở thích. 

Ví dụ này chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể trình bày thành tích nghề nghiệp của mình trong một trang. Tham khảo những thông tin dưới đây mà bạn hoàn toàn có thể làm cho CV của mình:

𝗟𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗻𝗴𝗮̆́𝗻 𝘃𝗲̂̀ 𝗯𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻:
"Đang nhắm tới mục tiêu làm giảm sự nóng lên của trái đất bằng các nguồn năng lượng được sản xuất và tiêu thụ bền vững, và đang làm giảm "nguy cơ bị diệt vong của loài người" bằng cách "đa hình tinh sự sống" và đang xây dựng một căn cứ của con người trên sao Hỏa.

𝗧𝗿𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗼̣̂ 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗮̂́𝗻:
Cử nhân kinh tế (9/1992 - 6/1995) - đại học Pennsylvania
Cử nhân Vật lý (9/1992 - 6/1995) - đại học Pennsylvania

𝗞𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰:
Chủ tịch công ty SolarCity (6/2006 - nay)
CEO kiêm kỹ sư trưởng công ty Tesla Motors (2/2004 - nay)
CEO & CTO công ty SpaceX (6/2002 - nay)
CEO công ty Paypal và X.com (3/1999 - 10/2002)
Đồng sáng lập Zip2 (1/1995 - 2/1999)

𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝘃𝗮̀ 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴:
Suy nghĩ thấu đáo thông qua quy tắc đầu tiên: 10/10
Quản lý vi mô: 9.5/10
Đạt mục tiêu: 10/10
Hoạch định tương lai: 10/10
Tư duy phản biện: 9.5/10
Chịu áp lực: 10/10
Kỹ năng giao tiếp (nói & viết): 9/10
Khả năng lãnh đạo: 9.75/10
Sáng tạo: 9.25/10
Quản lý thời gian: 10/10


Nguồn: sưu tầm