Tìm kiếm trang này

Apple phát hành iOS 13.7 tích hợp hệ thống truy vết tiếp xúc COVID-19

"iOS 13.7 cho phép bạn lựa chọn tham gia hệ thống thông báo tiếp xúc gần COVID-19 mà không cần cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng nào. Khả năng có sẵn của hệ thống phụ thuộc vào hỗ trợ từ cơ quan y tế công cộng tại địa phương của bạn." -thông báo từ Apple

Đồng thời Apple cũng đã cung cấp mã nguồn cho cá nhân, tổ chức phát triển ứng dụng cho riêng họ [Xem và tải về trên Apple]