Dự án máy thở khẩn cấp của MIT với thiết kế nguồn mở

Thiết kế nguồn mở

Theo sát dự án tại đây https://e-vent.mit.edu/

Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi(MIT-Massachusetts Institute of Technology) đang sản xuất bốn bộ tài liệu mà chúng tôi sẽ phát hành và cập nhật trên trang web này theo cách thức nguồn mở.
1-Chức năng máy thở an toàn tối thiểu dựa trên hướng dẫn lâm sàng
2-Thiết kế phần cứng tham khảo để đáp ứng các yêu cầu lâm sàng tối thiểu
3-Chiến lược kiểm soát tham chiếu và thiết kế điện tử và hỗ trợ hiểu biết
4-Kết quả thử nghiệm trên mô hình động vật


Tài liệu PDF bên dưới:

Related Posts

No comments: