Chính thức có giá điện mặt trời áp mái cho các dự án sau 1/7/2019

Giá 8.38$US= 1943đ/kwh.
Số 13/2020/QĐ-TTg.
Hà nội ngày 6 tháng 4 năm 2020.
Hiệu lực thi hành 22/05/2020.
Áp dụng cho công trình hòa lưới trong thời gian 1/07/2019- 31/12/2020.
Có giá trị: 20 năm

[TẢI VĂN BẢN VỀ]

 

Related Posts

No comments: