Tìm kiếm trang này

Tối ưu hiệu suất điện mặt trời–phần 1

  • Điều chỉnh hướng tấm pin năng lượng mặt trời

*Khuyến nghị: Lật ngang điện thoại để xem đầy đủ hình ảnh

Điều này giúp hệ thống nhận nhiều bức xạ mặt trời nhất có thể, cách thực hiện là làm cho tấm pin thẳng hàng với mặt trời.

Tùy chọn 1: Hướng tấm pin thẳng hàng với mặt trời bằng 2 trục quay, theo thời gian thực.

Tùy chọn 2: Tối ưu độ nghiêng tấm pin (tilt) và góc phương vị (azimuth) cho tấm pin trong vòng 3 tháng, và điều chỉnh 4 lần trong năm.

Tùy chọn 3: Tối ưu độ nghiêng tấm pin (tilt) và góc phương vị (azimuth) cho tấm pin trong vòng 6 tháng, và điều chỉnh 2 lần trong năm.

Tùy chọn 4: Tối ưu độ nghiêng tấm pin (tilt) và góc phương vị (azimuth) cho tấm pin trong vòng 12 tháng, và điều chỉnh 1 lần duy nhất khi lắp đặt.


Ta nhận thấy, tùy chọn 4 được đa số công ty áp dụng để lắp điện mặt trời áp mái cho hộ gia đình.

Độ nghiêng tấm pin(tilt) và góc phương vị (azimuth) là gì?

Góc nghiêng tấm pin tilt:

-1 cạnh tấm pin được đặt trên đường nối hướng Đông(E) với Tây(W).

-Tilt là góc tạo bởi cạnh còn lại với đường nối hướng Nam(S) với Bắc(N).

Như vậy,

-Tấm pin được đặt song song với mặt đất và hướng lên trên sẽ có tilt 0o,

-Đặt tấm pin theo phương thẳng đứng ta có tilt 90o

Góc phương vị Azimuth:

- Là hướng quay tấm pin theo chiều đồng hồ từ bắc- nam,  hướng bắc(N) nhận độ đo là 0o , hướng nam(S) là 180o,

Sử dụng công cụ để tính công suất và độ nghiêng tối ưu

Truy cập trang https://globalsolaratlas.info để tính toán sản lượng điện và góc nghiêng tối ưu.


[1] Nhập vào vị trí, vùng lắp đặt

[2] Nhập vào công suất đỉnh KWP của hệ thống

[3] Góc phương vị

Tích vào: use optimum để tự động tính góc nghiêng tối ưu: Inclination

(Sớm có phần 2)