Mã nguồn ứng dụng Calculator của Windows được chia sẻ trên github

Microsoft chính thức công bố mã nguồn mở ứng dụng máy tính Calculator của họ lên trang Github.

Điều này cũng có nghĩa cho phép cộng đồng nhà phát triển đóng góp, chỉnh sửa, tùy biến theo ý thích.

Ứng dụng viết bằng ngôn ngữ C++

Yêu cầu sử dụng:

  • Máy tính của bạn yêu cầu chạy Windows 10 phiên bản 1803 trở lên
  • Cài công cụ Visual Studio Community (https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads) với các gói và tùy chọn:
    • Install the "Universal Windows Platform Development" workload
    • Install the optional "C++ Universal Windows Platform tools" component
    • Install the latest Windows 10 SDK

Related Posts

No comments: