Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

Thông báo: Bản cập nhật Samsung SmartThings Hub, phiên bản 25

Hub Firmware Update

Xin chào,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc phát hành sắp tới của SmartThings Hub Firmware Phiên bản 25.

Bản phát hành này bao gồm các bản Cập Nhật cho nhiều thiết bị để chạy nội bộ, Z-Wave cải tiến, và sửa lỗi khác.

Bản Cập Nhật dự kiến sẽ mất 5-10 phút, mặc dù trong trường hợp hiếm hoi, nó có thể mất lâu hơn.

Trong thời gian này SmartThings Hub của bạn sẽ tạm thời đi offline và các sự kiện theo lịch trình có thể không xử lý.

Hello,

We are excited to announce the upcoming release of the SmartThings Hub Firmware version 25.

This release includes updates for more devices to run locally, Z-Wave enhancements, and other bug fixes.

The update is expected to take 5-10 minutes, although in rare cases, it could take longer.

During this time your SmartThings Hub will temporarily go offline and events scheduled may not process.