Tìm kiếm trang này

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu nhà thông minh Samsung SmartThings

1- Vào địa chỉ: https://account.samsung.com

2-Tiến hành đăng nhập với tài khoản là email hoặc số điện thoại với mật khẩu hiện tại

3- Chọn [Mật mã và bảo mật]

 

4- Chọn [Thay đổi Mật Khẩu]

5- Xác minh lại mật khẩu hiện tại lần nữa

6- Nhập [mật khẩu hiện tại], [mật khẩu mới] và [nhắc lại mật khẩu mới]

7-

Cuối cùng nhấn vào [THAY ĐỔI MẬT KHẨU]

Đăng xuất khỏi ứng dụng và đăng nhập lại với mật khẩu mới.