Tìm kiếm trang này

[Stories] Trời bắt đầu mưa và ngôi nhà đã làm điều gì giúp bạn?

Nhiều chủ nhà đã hài lòng khi được #VTMS cho vận hành một số kịch bản(smartapp) để phản ứng lại các yếu tố thời tiết; từ đó làm cho ngôi nhà biết quan tâm, tiện nghi và thông minh hơn. rainwindow

Để điều khiển hoạt động phù hợp, đáp ứng với một số biến cố về thời tiết, ở đây đang xét tới: “Trời đang mưa”, trước hết, để ngôi nhà biết được có mưa hay không?, ta phải lắp đặt cảm biến để nhận biết theo hai cách thông dụng sau:

Sử dụng [Cảm biến nước] lắp đặt một vài vị trí trên mái nhà để phát hiện có nước mưa.

vtm-s water

Everspring sensor water

 Sử dụng Gàu(Gauge) đo lượng mưa: thiết bị này cung cấp thông số chính xác hơn như: mưa to, mưa nhỏ, lượng mưa (ml) trong 1 giờ…

vtm-s Screenshot_2018-09-13 Netatmo Weather Weather Station - Rain and Wind Gauge

Netatmo Smart Rain Gauge

Phản ứng:  sau khi có được thông tin về sự kiện mưa thu thập được từ các cảm biến trên, kịch bản được khởi chạy để xử lý dữ liệu và ra lệnh điều khiển thiết bị, dưới đây là một vài kịch bản thông dụng:

1-“Phát hiện có mưa”, đó là thông báo mà chủ nhà nhận được, tùy vào hoàn cảnh cụ thể mà chủ nhà chạm điều khiển;

2- Kiểm tra trạng thái cửa sổ (windows), cửa đi lại (door) đã đóng hay vẫn còn mở, từ đó gửi thông báo đến chủ nhà xem xét, nhằm tránh các thiệt hại có thể do nước gây ra;

3- “Khi có mưa- ra lệnh đóng cửa giếng trời, khi hết mưa thì mở cửa giếng trời”;

4- “Khi có mưa- các kịch bản tưới cây được vô hiệu hóa tạm thời và hoạt động trở lại khi trời nắng, ráo”;

5- “Khi có mưa- ra lệnh kéo phủ bạt nơi phơi áo, quần.., khi hết mưa thì kéo bạt lại”;