Tìm kiếm trang này

Lần đầu tiên xuất hiện một “Sàn” giao dịch rất mới lạ

Bạn đã nhiều lần nghe đến sàn giao dịch chứng khoán của các thương hiệu lớn Google, Facebook, Amazon,…, kể cả sàn giao dịch tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum, XMR,…

Sàn giao dịch tri thức” đó là tên một ý tưởng đang diễn ra, một nền tảng mới giúp kết nối mọi người lại với nhau để giải quyết các vấn đề trong đời sống, xã hội và khoa học công nghệ.

Sự kết hợp rõ ràng nhất là giữa các nhà khoa học đang nghiên cứu độc lập, trường học, viện… với doanh nghiệp hoặc cá nhân(-nhóm) tham gia khởi nghiệp.

Hai dòng bên dưới giúp bạn có cái hiểu ban đầu về “Sàn” này

Bạn đang đang sở hữu một ý tưởng tốt(ideas) nhưng đang thiếu nguồn lực: con người và tài chính và bạn đăng ideas của mình lên Sàn tri thức để được cộng đồng nhà khoa học phân tích, cũng như tìm kiếm nhà đầu tư.

 Bạn đang sở hữu một giải pháp, một sản phẩm hoàn chỉnh và bạn muốn chuyển giao cho cá nhân, doanh nghiệp khác để thu về giá trị kinh tế.

Danh mục dịch vụ trên Sàn như:

-Tìm kiếm công nghệ

-Thuê chuyên gia tư vấn

-Tìm đầu tư

-Tìm nguồn quỹ

-Hợp tác cùng khai thác

-Góp vốn bằng công nghệ

-Đánh giá công nghệ

-Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

-Nhượng quyền thương mại

-Bán bí quyết

-Hỗ trợ sản xuất thử

-Hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm

-Hỗ trợ thử nghiệm thị trường

-Bán theo số lượng

-Phân phối độc quyền

-Phân phối không độc quyền

Và nhiều thứ khác có ích cho cả khởi nghiệp, doanh nhân và nhà khoa học.

image

TRẢI NGHIỆM

1- Bắt đầu bằng cách truy cập vào trang web: https://santrithuc.vn

2- Tạo tài khoản và đăng nhập: có hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội Facebook và Google khá tiện và nhanh chóng.

3- Tạo một nhu cầu đầu tiên dựa vào danh sách được liệt kê.