Tìm kiếm cả vũ trụ

Âm lịch

Translate

|QC| Triển khai camera nhận dạng khuôn mặt trong an ninh và phân loại khách trong cửa hàng.

🔄 Ai đã từng đến ngôi nhà của bạn, đến bao nhiêu lần, họ là người thân, đối tác, khách vãng lai, trong đó cũng có kẻ làm phiền đang muốn lấy đi vài thứ của bạn...
🔄 Ngạn ngữ có câu: Khoảng 20% khách hàng của bạn tạo ra 80% doanh thu của bạn. Làm thể nào để phát hiện ra một vị khách VIP đã chi vài trăm triệu trong một lần mua trong lần đầu tiên. Chuyến thăm của họ sau 3 tháng đến của hàng mà mọi người trong cửa hàng vẫn phát hiện vị khách ấy.
 
🔄 Thông tin gói dịch vụ
൩. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt: Học sâu - Deep Learning
൩. Nhận diện tức khắc, thời gian thực: Mất khoảng 1s để nhận dạng ra một khuôn mặt, với khả năng nhận dạng đồng thời lên đến 10 khuôn mặt cùng lúc.
൩. Tìm kiếm khuôn mặt- Tracking Face
 

🔄 Thông tin liên hệ: |XEM|