|BOINC, SETI| Tham gia vào các dự án nghiên cứu: Tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất như thế nào.

൩. Một số dự án nghiên cứu như biến đổi khí hậu, y tế, vũ trụ, xung điện từ , lưu lượng mạng... cần đến khả năng tính toán lớn hoặc tạo ra các điểm để mô phỏng các kịch bản về thảm họa trong tương lai.

൩. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) là nền tảng mã nguồn mở dành cho tính toán phân tán. Ban đầu BOINC được tạo ra để hỗ trợ cho dự án SETI@home trước khi nó trở nên hữu dụng cho các dự án tính toán phân tán khác trong các lĩnh vực như toán học, khoa học, vật lý và khí hậu. 

൩. Mục tiêu của BOINC là để các nhà khoa học có thể tiếp cận tới một nguồn sức mạnh tính toán khổng lồ được tạo bởi các máy tính cá nhân trên toàn thế giới.

൩. BOINC được quản lý bởi một nhóm gồm một vài cá nhân trong Phòng Khoa học Vũ trụ, Trường đại học UC Berkeley. Người dẫn đầu nhóm, David Anderson cũng là người thành lập dự án SETI@home. Hiện tại, tổng số máy chạy BOINC là 672.124 máy với khả năng xử lý đến 18,017 petaFLOPS (18 triệu tỷ phép tính trên 1 giây). 


 ൩. Điển hình là dự án SETI@home là một dự án tính toán tình nguyện dựa trên Internet công cộng sử dụng nền tảng mềm BOINC, quản lý bởi Space Sciences Laboratory, của Viện Đại học California - Berkeley, Hoa Kỳ. SETI là một cụm từ viết tắt cho Tìm văn minh ngoài trái đất.

THAM GIA
൩. Tải về bản tải về phù hợp với hệ điều hành và tiến hành cài đặt tại đây Boinc download page
൩. Cài đặt
1ရ. Chuột phải biểu tượng tải về, chọn Open

2ရ. Có thể có thông báo sau, chọn Yes
 3ရ.  Click nút Next
 4ရ. Nhấn  “I accept the terms in the license agreement”, và chọn “Next”
 5ရ. Chọn Next

6ရ. Chọn “Install”
 7ရ.Chọn "Finish"
൩.Khởi chạy: 
 1ရ. Ứng  dụng sẽ khởi động ngay sau đó, với cửa sổ chọn dự án muốn kết nối đến.
 2ရ.  Chọn dự án

 3ရ. Tạo tài khoản

4ရ. Thông báo thành công

5ရ. Một trang web được kết nối đến để bạn điền thông tin về: tên, quốc gia và mã vùng  |tra cứu| với xxxx là 0000
Màn hình xử lý:


Khi có phần mềm rồi các bạn tìm hiểu thêm nhiều dự án khác nhé.

Biết đâu ngày nào đó các dự án của họ thành công họ sẽ trả ơn bạn bằng một khoản tiền nào đó. 😑

Related Posts

No comments: