|Video,Animoji,iPhoneX| Apple bị kiện bởi công ty đến từ Nhật bản sở hữu nhãn hiệu thương mại "Animoji"

൩. Apple bị kiện bởi công ty Nhật Bản sở hữu nhãn hiệu thương mại Animoji ở Mỹ, vì Apple đã sử dụng tên này cho một tính năng của họ trên iPhone X.

൩. Công ty Emonster có trụ sở tại Tokyo đã đệ hồ sơ lên tòa án liên bang Hoa Kỳ và nói rằng "Apple đưa ra cách đặt tên có ý thức để cố gắng sở hữu tên thương mại của mình".

൩. Emonster sở hữu một ứng dụng trên iOS khởi chạy vào năm 2014, giúp cho mọi người gửi tin nhắn bằng hoạt cảnh lặp dưới dạng tập tin GIF, bằng cách soạn mã văn bản theo các quy tắc đã được quy định bởi ứng dụng.

൩. Trong khi đó ứng dụng Animoji của Apple biến đổi khuôn mặt thực tế thành các trạng thái vui nhộn, tận dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt cả Apple là Face ID, tính năng này cũng là điểm mới trên chiếc iPhone này.
൩. Vụ việc này liên quan đến hai ứng dụng nằm trên kho phần mềm của iOS và đều liên quan đến chuyển động. 

൩. Theo vụ kiện, Apple đã biết về quyền sở hữu của Rmonster vì nó nằm trên kho ứng dụng Apple Store. Apple được cho là đã thương lượng mua lại nhãn hiệu này nhưng bị từ chối và họ vẫn lấy cái tên này đặt cho ứng dụng của mình. Apple cho rằng Emonster đã đăng ký tên này cho một doanh nghiệp không tồn tại do vậy nó cái tên này chưa thực sự thuộc về ai.

൩. Emonster yêu cầu số tiền thiệt hại và cấm sử dụng cái tên Animoji của họ.