|Năng lượng, Video| Sản lượng điện mặt trời Trung Quốc chiếm 50% thế giới.

Trung Quốc đã tăng sản lượng lên gấp đôi Mỹ và vượt mặt trở thành nước đóng góp 50% sản lượng điện mặt trời của thế giới.
Trại pin nổi tại tỉnh An Huy
൩. Dự án mới nhất của TQ là "Pin mặt trời nỗi trên mặt nước", trong năm 2017, TQ đã hoàn thành và cho ra mắt trại đặt Pin mặt trời lớn nhất thế giới được đặt nổi trên mặt nước.


൩. Trại này cung cấp 40MW điện đủ để cung cấp cho một thị trấn nhỏ, 165.000 tấm Pin được đặt trên mặt hồ tại tỉnh An Huy.

൩. TQ không phải là quốc gia đầu tiên làm như vậy, trước đó đã có Nhật Bản và Anh Quốc. Câu hỏi là tại sao các tấm pin được đặt trên mặt nước? Việc này có thể nhằm tiết kiệm được diện tích đất quý giá ở những quốc gia đảo như Nhật Bản. Với TQ đây là bước đi trong việc loại bỏ phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch.

൩.  TQ hiện sở hữu 2/3 tấm Pin mặt trời trên thế giới, để các tấm Pin nỗi trên mặt nước có thể là ý tưởng hay khi mà số người tại nơi này không ngừng tăng nhưng diện tích bền mặt vẫn thế, chúng ta luôn cần chỗ trống và năng lượng sạch trong tương lai.