[Quảng cáo] Nhắm mục tiêu quảng cáo bằng từ khóa phổ biến


൩.Quảng cáo trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, hiệu quả, chi phí thấp.

൩.Có các hình thức phân phối quảng cáo trực tuyến: mạng tìm kiếm; mạng xã hội; quảng cáo phân phối qua website, blog cá nhân.


൩.Một số nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo như Google AdWords, Facebook Ads, Micro Ads, Bing và Yahoo,...


൩.Với sản phẩm hoàn toàn mới thì việc dùng từ khóa liên đến sản phẩm để tiếp cận khách hàng là điều rất khó khăn.


൩.Khách hàng sẽ không sử dụng từ khóa mà bạn đưa ra bởi vì họ không biết về sản phẩm của bạn hoặc họ chưa quan tâm đến.


൩.Nhắm mục tiêu quảng cáo bằng từ khóa phổ biến đó là sử dụng các từ khóa phổ biến của đa số người dùng tại một vùng địa lý để giúp khách hàng tiếp cận thông tin sản phẩm, thương hiệu của bạn, mà cụm từ khóa này không cần liên quan đến sản phẩm cũng như thương hiệu của doanh nghiệp của bạn.


൩.Google Trends là một trong những công cụ có thể giúp bạn xác định phổ biến đó.


(Số liệu lấy từ google trends)

൩.Chẳng hạn, ta có thể dùng từ khóa mod skin lol để tiếp cận một sản phẩm Nhà thông minh. Gần như chúng không liên quan đến nhau nhưng khả năng tiếp cận là rất lớn.


൩. Nhắm mục tiêu bằng từ khóa phổ biến phù hợp với Quảng cáo nhận thức hơn Quảng cáo bán hàng.

Related Posts

No comments: